Algemene bepalingen Eetpatronen

Algemene bepalingen Eetpatronen

 1. De sessies voor integratieve  psychotherapie / hypnotherapie / EMDR / relatietherapie hebben een duur van 60 of 90 minuten.
 2. De betaling van losse sessies of een pakket van meerdere sessies kan direct of na het ontvangen van de factuur.
 3. De therapeut houdt zich aan de bepalingen van de WBGO en de ethische en overige beroepscode die op zijn professie van toepassing is.
 4. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring aan derden (artsen) overhandigd of medegedeeld.
 5. Bij informatieverstrekking in het kader van relatietherapie wordt uitsluitend informatie gegeven als beide partners schriftelijk toestemming geven.
 6. Cliënt gaat er mee akkoord dat zijn/haar casus geanonimiseerd kan worden ingebracht en besproken met collega’s. De therapeut, alsmede collega’s zijn gehouden aan de beroepscode en de beroepseed van geheimhouding.
 7. De therapeut is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 8. De cliënt heeft ook een eigen verantwoordelijkheid in het te behalen van resultaat en / of de uitkomst van de begeleiding. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het bewaken van zijn/haar eigen psychische dan wel lichamelijk grenzen. Bij het ontstaan van problemen van fysieke en/of psychische aard verwijzen wij u door naar uw huisarts/behandelend arts of ter zake deskundige en gespecialiseerde therapeut.
 9. De overeenkomst kan op de volgende manieren worden beëindigd:
 10. Cliënt geeft aan dat het aantal overeengekomen sessies is afgerond en hij/zij de hypno -psychotherapie / counseling / coaching wil beëindigen;
 11. Cliënt geeft aan dat hij de psychotherapie / counseling / coaching wil beëindigen;
 12. Cliënt stuurt de therapeut een brief of e-mail waarin hij/zij aangeeft de overeenkomst te willen beëindigen en met ingang van wanneer;
 13. De therapeut stuurt de cliënt een brief met daarin opgenomen dat de overeenkomst is beëindigd. Dit doet de therapeut alleen wanneer:
  • Cliënt herhaaldelijk niet reageert op schriftelijke of telefonische contactpogingen van de therapeut;
  • Cliënt heeft aangegeven dat hij zich niet wenst te houden aan het gezamenlijk opgestelde behandelplan;
  • Cliënt zich herhaaldelijk niet houdt aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen de cliënt en de therapeut;
  • De therapeut van mening is dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.